DIA-Slovensko s.r.o.

Polianka 203
907 01 Myjava

IČO: 36 279 994
IČ DPH: SK2022129890

diaslovensko@diaslovensko.sk
www.diaslovensko.sk

Martin Kolárik

Martin Kolárik

konateľ DIA-Slovensko s.r.o.
obchodé vedenie firmy

Tel.: +421 34 654 14 54
Mobil: +421 908 447 268

kolarik@diaslovensko.sk

Veronika Pavelková

Veronika Pavelková

administratíva

Tel: +421 34 654 14 56

pavelkova@diaslovensko.sk

Stanislav Lizák

Stanislav Lizák

predaj východné Slovensko

Mobil: +421 918 638 387

lizak@diaslovensko.sk